Đogatović, Ilija

0
Godina: 
1992
Donji Vakuf, Bosnia and Herzegovina
Đogatović, Ilija
Uloga: 
Pripradnik Vojske Republike Srpske (VRS) i 19. Donjevakufske brigade Srbobran
Osuđen za: 
Ratni zločin protiv civilnog stanovništva ubistvom
Činjenični opis: 
Dana 11. juna 1992. godine između 23:00 i 00:00 sati, Ilija Đogatović je, zajedno sa još jednim pripadnikom VRS-a (koji je preminuo), uniformisan i naoružan puškama zaustavio dva civila na lokalitetu koje je bilo pod kontrolom snaga VRS, te nakon što su uputili civile da idu prema teritoriji pod kontrolom ARBiH, repetirali puške i pucali sa namjerom da ih liše života, pri čemu je jedan civil zadobio povrede od kojih je nastupila smrt.

Prvostepena presuda

Datum: 
20/06/2016
Sud: 
Kantonalni sud u Novom Travniku
Bilješka: 
Osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest godina (Ukinuta rješenjem Vrhovnog suda FBiH od 21/09/2017 i određeno održavanje glavnog pretresa pred Vrhovnim sudom FBiH)

Drugostepena presuda

Datum: 
14/03/2018
Sud: 
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
Bilješka: 
Osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest godina