Bašić, Azra

0
Godina: 
1992
Derventa, Bosnia and Herzegovina
Bašić, Azra
Uloga: 
Pripadnica 305. brigade Hrvatske vojske na strani HVO, a kasnije pripadnica 103. brigade HVO
Osuđen za: 
Ratni zločin protiv civilnog stanovništva ubistvom, mučenjem i fizičkim zlostavljanjem
Činjenični opis: 
Dana 26. aprila 1992. godine, zajedno sa drugim pripadnicima HV-a i HVO-a, u Domu JNA Derventa, lično je izvršila ubistvo jednog zarobljenog civila, učestvovala u premlaćivanju civila srpske nacionalnosti na način da su ih tjerali da jedu so i novac, urezivali im krst nožem na tijelu, prijetila kastracijom, premlaćivali ih tupim predmetima, rukama i nogama te nanosili tešku fizičku i psihičku bol oštrim i tupim predmetima.

Prvostepena presuda

Datum: 
27/12/2017
Sud: 
Sud Bosne i Hercegovine, krivično odjeljenje
Bilješka: 
Osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina

Drugostepena presuda

Datum: 
18/04/2018
Sud: 
Sud Bosne i Hercegovine, apelaciono odjeljenje
Bilješka: 
Prvostepena presuda potvrđena