Milošević, Igor

0
Godina: 
1995
Trnovo, Bosnia and Herzegovina
Milošević, Igor
Uloga: 
Pripadnik Vojske Republike Srpske
Osuđen za: 
Ratni zločin protiv civilnog stanovništva ubistvom
Činjenični opis: 
Milošević je 8. februara 1995. godine, kao stražar, pri nadzoru nad prinudnim radom civilnih zarobljenika, nakon što su dva zarobljenika uspjela pobjeći sa lokaliteta, svim pripadnicima voda naredio da legnu sa licem ka zemlji, te nakon prijetnji ubio jednog civilnog zarobljenika bošnjačke nacionalnosti, ispalivši više rafalnih hitaca.

Prvostepena presuda

Datum: 
21/09/2017
Sud: 
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Bilješka: 
Osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina

Drugostepena presuda

Datum: 
23/03/2018
Sud: 
Vrhovni sud Republike Srpske
Bilješka: 
Potvrđena prvostepena presuda