Savinović, Saša

0
Godina: 
1993
Mostar 88000, Bosnia and Herzegovina
Savinović, Saša
Uloga: 
Pripadnik Anti-terrorističke grupe „Kažnjenička bojna – Benko Penavić“ u sastavu HVO
Osuđen za: 
Progon kao zločin protiv čovječnosti ubistvima i prisilnim preseljenjem
Činjenični opis: 
Dana 15. jula 1993. godine, zajedno sa još dva pripadnika HVO, odveo jednog civilia i tri člana porodice Bošnjačke porodice, uključujući i bebu, iz njihovih stanova na lokalitet Bijeli brijeg kod Mostara te učestvovao u ubistvu ovih civila. Pored toga, dana 8. avgusta 1993. godine zajedno sa još dva pripadnika HVO, istjerao jednu porodicu iz njihovog stana u zapadnom dijelu Mostara te učestvovao u njihovom protjerivanju u istočni dio grada Mostara.

Prvostepena presuda

Datum: 
30/10/2017
Sud: 
Sud Bosne i Hercegovine, krivično odjeljenje
Bilješka: 
Osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina

Drugostepena presuda

Datum: 
13/04/2018
Sud: 
Sud Bosne i Hercegovine, apelaciono odjeljenje
Bilješka: 
Prvostepena presuda potvrđena